آجیل ابراهیم نژاد - آجیل های مفید و مقوی,خرید آجیل به صرفه
منو
دسته بندی محصولات

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
630000

خرید آجیل پنج مغز

 آجیل مخلوط ۵ مغز ،شامل : مغزبادام درختی خام ،  مغزفندق خام ،مغزپسته خام ،مغزبادام هندی خام ، مغزگردو می باشد.وهمه این ۵ نوع مغز آجیل ، ازبهترینها انتخاب شده وخام می باشد .آجیلهای خام ،همواره جزئ پرطرفدارترین ،اجیلهاست وآنها که دنبال خواص بیشتری ازآجیل هستند ،این نوع آجیل راانتخاب میکنند . نگهداری آجیل پنج مغزخام برای نگهداری آجیل ۵ مغزخام بهتر است آنرابصورت وکیوم نموده ودریخچال قراردهید واگروکیوم دردسترس نیست ،از پوشش نایلن معمولی بطوریکه دردونایلن قرارگیردوجای ورود هوای یخچال بسته شود،بدین صورت یک نگهداری خوب از آجیل مغزخودخواهیدداشت ، وتا ۲ الی ۳ ماه کیفیت آن تغییرنخواهد کرد.   

نظر خود را بنویسید