آجیل ابراهیم نژاد - آجیل های مفید و مقوی,خرید آجیل به صرفه
منو
دسته بندی محصولات

خرید شکلات نارگیلی

شکلات نارگیلی شامل حجمی ازنارگیل خالص است که باپوششی ازکاکائو، داخل لفافه بسته‌بندی شده و باوزنها وبسته بندیهای متنوع به بازار شکلات ایران وارد می‌شود.

دراین بین شرکتهای شکلات برندمعتبروبسیارقوی هستند که درطول سالیان این شکلات نارگیلی وپرطرفداررا تولید وعرضه می‌کنند‌.

ازجمله شرکتهای تولید کننده شکلات نارگیلی ایران عبارتند از شرکتهای شکلات چیچک ، شکلات  نادی‌، شکلات آچاچی، شکلات باراکا، وبسیاری دیگر.

کیفیت شکلات نارگیلی

کیفیت یک شکلات نارگیلی بیشر بسته به نارگیل مورداستفاده درشکلات دارد وهرچه از نارگیل مرغوبتر وبیشتری استفاده شود، شکلات نارگیلی خوش طعم‌تر است

نگهداری شکلات نارگیلی

روش درست انبارداری شکلات نارگیلی علاوه بررعایت تاریخ تولید ومصرف آن، بایدطوری باشد که به هیچ عنوان این شکلات درمعرض آفتاب نباشدچراکه به سرعت طعم ان عوض میشودواگرشکلات نارگیلی طولانی درمعرض آفتاب باشد به علت تراوش روغن از نارگیل آن طعم نامطلوب وتند می‌گیرد.

خریدشکلات نارگیلی

مادرشکلات فروشی ابراهیم نژاد، همواره بااستفاده ازروش تست ومزه کردن شکلات اقدام به خرید هرنوع شکلات می‌کنیم ونیزبامحاسبه زمان تولید، بسته بندی ،انبارداری، وارسال شکلات ازکارخانه شکلات تا فروشگاه خودمان حتما شکلات بسیارتاریخ جدیدرااز نماینده پخش شرکت شکلات تحویل می گیریم.

دردوموردفوق یعنی مطلوبیت طعم شکلات و تاریخ تولید شکلات، طعم شکلات مهمترین عامل خرید شکلات، خصوصاشکلات نارگیلی توسط مسئول خرید فروشگاه  ابراهیم‌نژاد می‌باشدیعنی اینکه حتی تاریخ تولید شکلات حتی اگر به روز باشدوطعم شکلات موردتایید نباشد، چنین شکلاتی راخریدوفروش نخواهیم کرد.

 بسته بندیی شکلاتهای نارگیلی پرفروش دوسرپرس  است

نظر خود را بنویسید