در حال بارگذاری ...
شکلات تلخ 
لیست محصولات - شکلات تلخ


توضیحات دسته بندی

شکلات تلخ

شکلاتهای‌تلخ‌که ازجنس کاکائوبوده ودرصدتلخی آنها متفاوت است‌.

شکلاتهای تلخ فروشگاه‌ شامل درصدتلخیهای‌: ۵۵ درصد‌،‌۶۴ درصد،‌۷۸ درصد‌،‌۸۳ درصد‌،‌۸۵  درصد‌ ،۹۶ درصد و...میباشد‌.

شکلاتهای تلخ فروشگاه ابراهیمنژاد،  ازکارخانجات معروف وبرند تولید شکلات ایرانی،  باکیفت می باشد. 

دسته بندی شکلات تلخ ابراهیم‌نژاد 

نظر خود را بنویسید

 کپی برداری از عکسهاو سایر مطالب سایت جهت مصارف تجاری ممنوع است

 آجیل ابراهیم‌نژاد   شعبه دیگری ندارد

 آدرس ما :   نیشابور

  روبروی امام   خمینی ۲۶