پشتیبانی 4434 351 0915

شکلات

جدید Product

شکلات تلخ قافلانکوه ۸۳ درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
98000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تلخ چیچک ۷۸ درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
75000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تلخ بارکا


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تلخ ۸۵ درصد - آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
108000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تلخ شونیز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
79000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تلخ باراکا دوسرپرس


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تلخ تاکر 78 درصد


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پارمیدا تلخ 96 درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
226000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تلخ آناتا 70 درصد


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تلخ پارمیدا 84 درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
196000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جرقه ای با طعم سیب ترش


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات جرقه ای با طعم توت فرنگی


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جرقه ای برنوتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
112000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو چارلی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائو فرمند


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائو باران


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائوصورتی قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائوچیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائوآیدین با مغز فندق


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
93000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات تخم مرغی آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
85000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائومغزدار


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو طلایی قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو کوثر آچاچی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو ایریچ قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو ریتمیک آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
85000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو قهوه ای قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو دوسرپرس باراکا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائو عروسکی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
58000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات بنیس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کاکائو تی دو ازشیرین عسل


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

سوربن


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
86000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ماروین آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
89000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

قهوه قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
79000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات شیری چیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات شیری قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات سفید کنجدی شهدینه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
49000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کاکائو کنجدی تکسان


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
55000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شیرینی مغزدارنارگیلی


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نارگیلی چیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
46000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نارگیلی باراکا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
44000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نارگیلی آچاچی


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات پشمکی حاج عبدالله


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
29000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پشمکی زعفرانی حاج عبدالله


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات پشمکی آدلین 6 طعم


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
29000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

گز پشمکی حاج عبدالله


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات آلتون چیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
40000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات نوقا اسپرسا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
30000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

توفیکامیوه ای


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

سوهان گزی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

گزآنتیک اصفهان


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
115000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ویفری اترنو


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ویفری آرتم


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مسقطی انجیر


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

راحت الحلقوم فرش


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

باسلق با مغز گردو


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
59000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پاستیل آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
50000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات ژله ای آدرین


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

راحتی آچاچی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

ژله شکری آچاچی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
35000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

کارامل قهوه آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات مونس کارامل آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
45000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کلاس آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
45000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات باربارا شونیز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
30000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات زنجبیلی جینجرآیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات لواشکی آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
30000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

لواشک شاخسار


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
30000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

لواشکی آیدین


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

تافی مغزدارتوفیس شونیز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی کاکائو شیرین عسل


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی مغزدار آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
30000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی قهوه آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی نارگیلی آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی کره ای آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی کره ای چیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی کره ای فرمند


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی کاکائو کره ای آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی کاکائو کره ای آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی شیری رویتال


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی شیری فرمند


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی میوه ای آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

میوه ای فرمند


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

میوه ای آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
24000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی مدرسه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
46000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تافی شیرعسل آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نعنایی آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
24000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

چیچک نعنایی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
24000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات آبنباتی باراکا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
29000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات آبنباتی لاکچری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
53000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

قهوه آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

قهوه مغزدار آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آیشن آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ولیمه آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

خامه ای آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
27000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آبنباتی بن بن


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
25000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آبنباتی فرمند


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آبنباتی پودری آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

اسمارتیز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
55000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات سنگی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
68000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شکلات کانفت


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
23000

افزودن به سبد خرید

تبلیغات


برای رزرو بنر تبلیغاتی به ما پیام ارسال کنید 
ارسال پیام

اعلان های سایت

ارتباط در واتس اپ

برای ارسال پیام به مدیر سایت ، پشتیبانی ، پرسش و پاسخ و ... میتوانید در واتساپ به ما پیام دهید روی لینک زیر کلیک کنید

دسته بندی ها منو سایت  00تومان صفحه اصلی
بالا صفحه