در حال بارگذاری ...
خشکبار 
لیست محصولات - خشکبار

توت نقلی توت نقلی

محصول ناموجود

توت مشهدی

محصول ناموجود

آلو بخارا آلو بخارا

محصول ناموجود

قیصی هلو

محصول ناموجود

گردومحصول ایران گردوایرانی

محصول ناموجود

عناب لوکس عناب لوکس

محصول ناموجود


توضیحات دسته بندی
توضیحات تخصصی

خشکبار


تنوع وسیعی ازمیوه های خشک دردرجه بندی‌: سایز‌،‌کیفیت وارقام مختلف رادرفروشگاه خشکبارابراهیم نژاد ببینید‌.

نظر خود را بنویسید