در حال بارگذاری ...
پسته اکبری برشته تنوری

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
366000
توضیحات محصول

پسته اکبری برشته تنوریچنانچه میدانید پسته اکبری ،ازانواع بسیارمرغوب پسته است وبسیاری اعتقاددارندبهترین رقم پسته است .اماآنچه ازپسته اکبری  ، بایددانست این است که برای مهمانیهاومراسم تشریفاتی ،ومهمانان خارجی ونیز هتلهای بسیارلوکس ازاین نوع پسته استفاده می شود .مرغوبیت پسته اکبری به درشتی وروئیت ونیز طعم آن است .ازبهترین طعمهای پسته اکبری میتوان به پسته اکبری باپخت تنوری اشاره کرد . 


ویژگی محصول
  • پسته اکبری مرغوب و درشت بانوع پخت تنوری ، باید طعم برشتگی کاملا محسوس داشته باشد .

ویدیو محصول
ویدیو تخصصی
دراین قسمت ویدیو تخصصی محصول راببینید

فیلم پسته اکبری برشته تنوری
پسته اکبری برشته باپخت نسبتا جدید که چندسالی است رایج است به نام پسته  برشته تنوری .
نظر خود را بنویسید