آجیل ابراهیم نژاد - آجیل های مفید و مقوی,خرید آجیل به صرفه
منو
دسته بندی محصولات

خرید مغز پسته

انواع مغز پسته 

انواع مغز پسته فروشگاه عبرتنداز: مغز پسته های اکبری، احمدآقایی، فندقی درتنوع رقمهای برسته  وخام.

کیفیت مغز پسته

یک مغز پسته مرغوب  حتما باید تازه باشد ودرصد لپه آن حداقل باشدورنگ آن نیز زیبا باشد که در طعم مغز پسته موثر است.

نظر خود را بنویسید