در حال بارگذاری ...
کلاله ساده - تخمه هندوانه

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
125000
توضیحات محصول

تخمه کلاله ساده یا تخمه هندوانه ساده

بهترین رقم این نوع تخمه هندوانه مربوط به شهرستان کلاله ایران است ورقم ها سرخسی وپلنگی هم دربازار موجود است.

تخمه کلاله ساده، بدون افزودنیهایی نظیر فلفل وگلپر است.

یک تخمه هندوانه باکیفیت مرغوب واعلا باید راحت شکسته شود وعطر آن از فاصله چند متری استفاده کننده پیدا باشد

نظر خود را بنویسید