در حال بارگذاری ...
پسته فندقی 

توضیحات دسته بندی

پسته فندقی

انواع پسته های فندقی درقم های، خام، برشته سایزهای متنوع.

 

طعم پسته فندقی

یک پسته فندقی برشته مرغوب، دارای پخت بسیار دقیق است وسایز پسته های فندقی هرچه یک اندازه تر باشد، پخت وبرشته شدن، آن دقیقتر ویکنواخت تر است. رقم پخت پسته ومیزان مهارت آجیل پز، درطعم هر پسته ای از جمله پسته فندقی، موثر است. 

انس پسته : به ریزی ودرشتی پسته گویند؛ هرچه انس کوچکتر باشد، پسته درشت تر است.

پسته فندقی انس ۳۲ ریزتر از پسته فندقی انس ۲۸ است.

نظر خود را بنویسید

 کپی برداری از عکسهاو سایر مطالب سایت جهت مصارف تجاری ممنوع است

 آجیل ابراهیم‌نژاد   شعبه دیگری ندارد

 آدرس ما :   نیشابور

  روبروی امام   خمینی ۲۶