در حال بارگذاری ...
چلغوزها 
لیست محصولات - چلغوزها


توضیحات دسته بندی

انواع چلغوز

چلغوزمرغوب محصول افغانستان است البته از هندوستان و پاکستان نیز وارد ایران می شود.

ما اعتقاد داریم باتوجه به قیمت چلغوز وخرید چلغوز که توسط مشتری آجیل، انجام می شود، حتما باید بهترین رقم چلغوز، از نوع مرغوب وباکیفیت، به مشتری این آجیل لاکچری تحویل شود.

مغز چلغوزی از اسپانیا وارد ایران می شود که قد کوتاهی داردوقیمت این نوع مغز چلغوز از چلغوز افغانستان محسوس کمتر است.

نظر خود را بنویسید

 کپی برداری از عکسهاو سایر مطالب سایت جهت مصارف تجاری ممنوع است

 آجیل ابراهیم‌نژاد   شعبه دیگری ندارد

 آدرس ما :   نیشابور

  روبروی امام   خمینی ۲۶