در حال بارگذاری ...
پسته احمد آقایی برشته ممتاز

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
377000
توضیحات محصول

پسته احمدآقایی برشته ممتازازبهترین طعم های پسته است باپخت بسیارویژه و ازبهترین طعم های پسته میتوان به پسته احمداقایی ، بااین نوع پخت اشاره کرد .لازم به ذکر است کلیه عکسهای پسته درسایت ماکاملا واقعی هست . وما همین نوع پسته ها رامطابق باعکس تحویل مشتریان عزیز ، خرید پسته ، خواهیم داد.پسته از محصولات بسیار شاخص یک آجیل فروشی میباشد ومادرفروشگاه پسته ابراهیم نژاد ، درحدود سال ۱۳۸۰ اقدام به تهیه پسته دررقمهای مختلف نمودیم وازهمان ابتدا باتنوعی درحدود بیش از ۱۴ نوع پسته  بصورت گسترده ،پخت های انواع متفاوت پسته راشروع کردیم وازخامی وتجربه کم به شرایط کنونی که تخصص بسیار درآجیل وخشکبار ،خصوصا پسته وانواع وارقام مختلف آن داریم رسیدیم .به مرورزمان باآزمون وخطای بسیار وگاهی هزینه های زیاد ، تجربیات خودرادراین محصول باارزش افزون وافزونترکردیم ، واکنون نیز درحال یادگیری هستیم ومیدانیم همواره  آگاهی خودرادرزمینه کار ، خصوصا پسته بایدافزایش دهیم .واینک با تحقیق واطمینان به مشتریان وخریداران انواع پسته عرض میکنیم ، پسته هایی که از ماخرید میکنید خصوصا پسته هایی که به توصیه ماخریداری میشود ، درسطح کشورعزیزمان ، ایران به ندرت پیدا میشود وکیفیت وتازگی پسته ،که از اصول بدیهی یک آجیل فروش حرفه ای است واز بایدهای ارائه، پسته باکیفیت ، به شما عزیزان است . 

علاوه برآن ودرمورداین نوع پسته احمدآقایی برشته با پخت تنوری ، به مشتریان عزیزی که دنبال طعم ناب پسته هستند، این پسته راتوصیه میکنیم .پسته احمدآقایی‌،درایران بیشترمحصول رفسنجان است‌.‌وبیشترآجیل فروشهای حرفه ای پسته درجه خودراازرفسنجان وکرمان تهیه میکنند‌.پسته احمدآقایی ممتاز ،درهمه جای ایران پیدامی شود‌؛اما پسته احمدآقایی برشته ممتاز‌،موجوددرفروشگاه اینترنتی(آنلاین) آجیل ابراهیم نژاد‌ ، باسایز متوسط وپخت بسیار ویژه است ؛که این نوع پسته برشته ، محصولی عالی برای عزیزانی که مشتریان دائم پسته هستند می باشد   


ویژگی محصول
  • این طعم پستهاز نوع احمدآقایی، درکل ایران بی رقیب است ودرسایز ودرجات کیفیت برترآن ، به کشورهای عربی بسیار صادرمیشود.    سایزپسته احمدآقایی ممتاز فروشگاه ابراهیم نژادمتوسط متمایل به درشت ،وپخت پسته بسیار تخصصی است .    این نوع پسته‌،‌موردتوجه پزشکان وبرخی کارمندان قرارگرفته است‌؛ وازبهترین وپرفروشترین پسته هاست.    باتوجه به طعم ناب پسته احمدآقایی برشته ممتاز فروشگاه ، این پسته را به عزیزان طعم‌شناس پسته توصیه می‌کنیم.

برچسب های محصول
بهترین طعم پسته احمدآقایی
پیوند های محصول

پیوند های داخلی

پیوند های خارجی

نظر خود را بنویسید