آجیل ابراهیم نژاد - آجیل های مفید و مقوی,خرید آجیل به صرفه
منو
دسته بندی محصولات

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
746000

خرید پسته احمد آقایی برشته ممتاز

 ازبهترین طعم های پسته است باپخت بسیارویژه و ازبهترین طعم های پسته میتوان به پسته احمداقایی ، بااین نوع پخت اشاره کرد .

پسته از محصولات بسیار شاخص یک آجیل فروشی میباشد ومادرفروشگاه پسته ابراهیم نژاد ، درحدود سال ۱۳۸۰ اقدام به تهیه پسته دررقمهای مختلف نمودیم وازهمان ابتدا باتنوعی درحدود بیش از ۱۴ نوع پسته  بصورت گسترده ،پخت های انواع متفاوت پسته راشروع کردیم وازخامی وتجربه کم به شرایط کنونی که تخصص بسیار درآجیل وخشکبار ،خصوصا پسته وانواع وارقام مختلف آن داریم رسیدیم .به مرورزمان باآزمون وخطای بسیار وگاهی هزینه های زیاد ، تجربیات خودرادراین محصول باارزش افزون وافزونترکردیم ، واکنون نیز درحال یادگیری هستیم ومیدانیم همواره  آگاهی خودرادرزمینه کار ، خصوصا پسته بایدافزایش دهیم .واینک با تحقیق واطمینان به مشتریان وخریداران انواع پسته عرض میکنیم ، وکیفیت وتازگی پسته ،که از اصول بدیهی یک آجیل فروش حرفه ای است واز بایدهای ارائه، پسته باکیفیت ، به شما عزیزان است .
علاوه برآن ودرمورداین نوع پسته احمدآقایی برشته با پخت ممتاز ، به مشتریان عزیزی که دنبال طعم ناب پسته هستند، این پسته راتوصیه میکنیم .پسته احمدآقایی‌،درایران بیشترمحصول رفسنجان است‌.‌وبیشترآجیل فروشهای حرفه ای پسته درجه یک خودراازرفسنجان وکرمان تهیه میکنند‌.پسته احمدآقایی ممتاز ،درهمه جای ایران پیدامی شود‌؛اما پسته احمدآقایی برشته ممتاز‌،موجوددرفروشگاه اینترنتی(آنلاین) آجیل ابراهیم نژاد‌ ، باسایز متوسط وپخت بسیار ویژه است ؛که این نوع پسته برشته ، محصولی عالی برای عزیزانی که مشتریان دائم پسته هستند می باشد   

برچسب های محصول

بهترین طعم پسته احمدآقایی

نظر خود را بنویسید