آجیل ابراهیم نژاد - آجیل های مفید و مقوی,خرید آجیل به صرفه
منو
دسته بندی محصولات

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
179000

خرید کلاله ساده - تخمه هندوانه

تخمه کلاله ساده یا تخمه هندوانه سادهبهترین رقم این نوع تخمه هندوانه مربوط به شهرستان کلاله ایران است ورقم ها سرخسی وپلنگی هم دربازار موجود است.تخمه کلاله ساده، بدون افزودنیهایی نظیر فلفل وگلپر است.یک تخمه هندوانه باکیفیت مرغوب واعلا باید راحت شکسته شود وعطر آن از فاصله چند متری استفاده کننده پیدا باشد

نظر خود را بنویسید