در حال بارگذاری ...
مغز گردو

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
326000
توضیحات محصول

مغز گردو خارجیمغز گردو خارجی یاوارداتی معمولا وبیشتر محصول شیلی است وبه آمریکایی معروف استاین نوع مغز گردو تازه، است وچند درصدی خرد شده و چهارک(یک چهارم) مغز گردو رادارد و بهترین رقم وطعم مغز گردو خارجی رادارد. 

نظر خود را بنویسید