در حال بارگذاری ...
قیصی هلو لاکچری

تعداد محصول

-
+

وزن محصول

قیمت ( تومان )
ناموجود
توضیحات محصول

قیصی هلو لاکچریهلو خشک شده، را که بن نام قیسی هلو می شناسند از لحاظ سایز ونوع، که روی طعم آن موثر است چندین رقم استانواع قیسی(قیصی) هلوقیصهای هلوپاییزه وبهاره   دورقم مطرح واساسی هلوست نوع بهاره دربهار میرسه زودرستر واز کیفیت پایینتری برخوردار است.طعم وکیفیت قیصی هلواما قیصی هلو پاییزه که بهترین طعم وطرفداررا دارد رنگ سفید شیرینی وطعم بیشتر داردودر تابستان به وفور پیدامی شود ونام  هلو پائیزه دارد.درفروشگاه آنلاین خشکبار وقیصی ابراهیم نژاد همواره بهترینها موجود استقیصی هلو لاکچری، سایز وطعم منحصر به فرد دارد وگاهی دستچین میشود وبهترینهای آن جدا سازی می شود وبرای مشتری هلو لاکچری، ونیز صادرات به کشورهای دیگر استفاده می شود.خرید قیصی هلو لاکچریقیصی هلو لاکچری درسطح زیاد وجهت صادرات زمانبر است وجهت خرید کلی این قیسی باید حدود ۱۰ روز زمان را درنظر بگیرید   

نظر خود را بنویسید