در حال بارگذاری ...
شکلات کانفت 

توضیحات دسته بندی

شکلات کانفت

شکلات کانفت ومحصول ایران که حتما باطعم آن آشنایی  دارید.

طعم شکلات کانفت ‌، بسته به مقدارکاکائویی که درآن بکار رفته متفاوت است‌.وهرچه ازکاکائو بیشتر ومرغوبتری استفاده شود شکلات کانفت خوش طعم تراست‌.

دربازار شکلات ایران رقمهای بسیاری ازشکلات کانفت از جمله ‌؛شکلات کانفت آیدین ، شکلات کانفت آیداچیچک و...موجوداست .

نظر خود را بنویسید

 کپی برداری از عکسهاو سایر مطالب سایت جهت مصارف تجاری ممنوع است

 آجیل ابراهیم‌نژاد   شعبه دیگری ندارد

 آدرس ما :   نیشابور

  روبروی امام   خمینی ۲۶