در حال بارگذاری ...
تلخ 
لیست محصولات - تلخ


توضیحات دسته بندی

شکلات تلخ

شکلاتهای‌تلخ‌که ازجنس کاکائوبوده ودرصدتلخی آنها متفاوت است‌.

شکلاتهای تلخ فروشگاه‌ شامل درصدتلخیهای‌: ۵۵ درصد‌،‌۶۴ درصد،‌۷۸ درصد‌،‌۸۳ درصد‌،‌۸۵  درصد‌ ،۹۶ درصد و...میباشد‌.

نظر خود را بنویسید

 کپی برداری از عکسهاو سایر مطالب سایت جهت مصارف تجاری ممنون است

آجیل ابراهیم نژاد شعبه دیگری ندارد